Để đánh giá khách quan tình hình phát triển của thị trường Spa tại các nước trong khu vực Đông Nam Á ( ASEAN), xin chia sẻ khảo sát của Hiệp hội Spa Thái Lan qua những nghiên cứu khách quan nhất gần đây. Qua nghiên cứu này, sẽ giúp chúng ta có cái nhìn […]

admin-02/11/2018

Cùng với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế thế giới, ngành Spa và chăm sóc da đã khẳng định sự trỗi dậy mạnh mẽ và tiếp tục đựợc dự đoán sẽ trở thành ngành kinh tế phát triển năng động, có tốc độ tăng trưởng cao, mang lại giá trị về kinh tế, […]