admin-12/06/2019

Tuy rằng rất nhiều trường và trung tâm dạy phun môi, nhưng rất ít nơi có thể đào tạo được kỹ thuật viên giỏi và có kỹ thuật phun môi đẹp như P2H Academy. Chúng tôi với công nghệ hiện đại sẽ giúp bạn được học trong môi trường quốc tế, không bao giờ lỗi […]